Tag Archives: atiso cho người tiểu đường

Trị tiểu đường từ Atiso tuyệt vời – bạn nên biết để áp dụng!

Dưới đây là một số bài thuốc thông dụng trị bệnh tiểu đường Bài 1: Thân cây atisô 40g, rễ 40g, hoa 20g, tất cả phơi khô, tán nhỏ, mỗi lần dùng 2g pha như pha nước chè. Bài 2: Hoa atisô 50g cũng phơi khô tán nhỏ, mỗi lần dùng 2g, pha như pha […]

Call Now Button